KONTAKT Z KABARETEM 
 

Paulina Brudło
698 296 543

Daria Bimkiewicz
698 847 613

Grzegorz Śmiałek 
605 898 232

e-mail
blad.sceniczny@gmail.com

...wymagania sceniczne:...

- trzy mikrofony na statywach
- kulisy/zastawki przy scenie 
- możliwość podłączenia laptopa przy konsoli akustyka